HE 132/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
833/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.1998 Päättynyt PTK 114/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/1998 vp
Valmistunut

02.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1998 Päättynyt PTK 119/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1998

Vastaus
EV 113/1998 vp