Valtiopaivaasia HE 132/2002

HE 132/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003

(Budjetti 2003 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2003

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1242/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2003

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/2002 vp
Valmistunut

12.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2003 hyväksytään edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-22 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 294, 449, 483, 490, 521, 536, 572, 591, 678, 712, 716, 732, 739, 912, 934, 1010, 1051, 1054, 1057, 1113, 1115, 1125, 1133, 1222, 1351, 1396, 1447 ja 1521/2002 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-293, 295-448, 450-482, 484-489, 491-520, 522-535, 537-571, 573-590, 592-677, 679-711, 713-715, 717-731, 733-738, 740-911, 913-933, 935-1009, 1011-1050, 1052-1053, 1055-1056, 1058-1112, 1114, 1116-1124, 1126-1132, 1134-1221, 1223-1350, 1352-1395, 1397-1446, 1448-1520 ja 1522-1523/2002 vp hylätään, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 20/2002 vp
Valmistunut

15.10.2002

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2002 vp
Valmistunut

16.10.2002

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 19/2002 vp
Valmistunut

17.10.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 18/2002 vp
Valmistunut

17.10.2002

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 18/2002 vp
Valmistunut

18.10.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/2002 vp
Valmistunut

18.10.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2002 vp
Valmistunut

18.10.2002

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 15/2002 vp
Valmistunut

18.10.2002

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 15/2002 vp
Valmistunut

18.10.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/2002 vp
Valmistunut

18.10.2002

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 25/2002 vp
Valmistunut

23.10.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Keskeytetty PTK 165/2002 1
17.12.2002 Keskeytetty PTK 166/2002 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2002 Keskeytetty PTK 167/2002 1 1-6
Huomautus

Pääluokat 21-25: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 26-29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2002 Keskeytetty PTK 168/2002 2 1-89
Huomautus

Pääluokat 26-27 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokka 28 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena täydennettynä ed. Ojalan lausumaehdotuksella (luku 28.60).Pääluokka 29 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.Pääluokat 30-35 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty. Pääluokka 36 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2002 Palautettu valiokuntaan PTK 170/2002 1 1-237
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 170/2002 vp
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja asia palautettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Huomautus

Pääluokat 30-32 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokka 33 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena täydennettynä ed. Nepposen lausumaehdotuksella (luku 33.22). Pääluokat 34-35 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Osastot 11-13 ja 15 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40a/2002 vp
Valmistunut

20.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että se yhtyy eduskunnan lukujen 28.60 ja 33.22 kohdalla tekemiin päätöksiin.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 171/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.12.2002

Kirjelmä
EK 33/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​