HE 132/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttaminen

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Eno

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2014 vp
Valmistunut

26.09.2014

Päätösehdotus

kts. mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2014 Päättynyt PTK 91/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi lainanottovaltuudet mietinnön mukaisina. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2014

Vastaus
EV 104/2014 vp