Valtiopaivaasia HE 133/1991

HE 133/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1728/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1991

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991 2114

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/1991 vp
Valmistunut

26.11.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 104/1991 3416

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 105/1991 3464 8
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 3560

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot