Valtiopaivaasia HE 133/1992

HE 133/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja eräiden asevelvollisuuden suorittamiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1260/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1261/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoisissa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1262/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1263/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki siviilipalveluslain 60 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1264/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

2) Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

3) Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoisissa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

4) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta

5) Laki siviilipalveluslain 60 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1992

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3186

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1992 Päättynyt PTK 104/1992 3208

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/1992 vp
Valmistunut

12.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Poistettu PTK 151/1992 4542
17.11.1992 Päättynyt PTK 152/1992 4546

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Keskeytynyt PTK 153/1992 4571
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 4607 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 157/1992 4661

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.1992