Valtiopaivaasia HE 133/1993

HE 133/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
937/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.09.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2230

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.1993 Poistettu PTK 94/1993 2345
15.09.1993 Päättynyt PTK 95/1993 2478
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/1993 vp
Valmistunut

19.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3494

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993 3532
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3761

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1993

​​​​