HE 133/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.01.1998

Voimaantulo

01.10.1998 *)

Säädöskokoelma
4/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Tietohallintopäällikkö Gerlander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1997 Päättynyt PTK 123/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 30/1997 vp
Valmistunut

10.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 166/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1997 Päättynyt PTK 168/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 169/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1997 Päättynyt PTK 176/1997
Huomautus

*) Asetus 709/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1997

Vastaus
EV 237/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1