HE 133/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
834/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.1998 Päättynyt PTK 114/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/1998 vp
Valmistunut

02.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1998 Päättynyt PTK 119/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1998

Vastaus
EV 114/1998 vp