Valtiopaivaasia HE 133/2009

HE 133/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1250/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1251/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja 22 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1252/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1253/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1254/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1255/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1256/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki väylämaksulain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1257/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1258/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki veronkantolain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1259/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki verotililain 31 §:n muuttamisesta ja 32 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1260/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1261/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja 22 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta

6. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

7. Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta

8. Laki väylämaksulain 28 §:n muuttamisesta

9. Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta

10. Laki veronkantolain 22 §:n muuttamisesta

11. Laki verotililain 31 §:n muuttamisesta ja 32 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

12. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 8
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 9
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2009 vp
Valmistunut

24.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 64 §:n 2 momentti ja 93 §:n 5 momentti muutettuina, että hyväksytään yksi lausuma, että lakialoitteet LA 127/2007 vp, LA 122/2008 vp, LA 20/2009 vp, LA 61/2009 vp ja LA 105/2009 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 48/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2009 Keskeytetty PTK 113/2009 2
27.11.2009 Päättynyt PTK 114/2009 3 3-7
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot