HE 134/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1671/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion perhe-eläkelain 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1672/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2) Laki valtion perhe-eläkelain 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1770

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.10.1995 Päättynyt PTK 76/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1969

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/1995 vp
Valmistunut

15.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 4
Istuntopöytäkirjan sivu

2682

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 5
Istuntopöytäkirjan sivu

2926

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Vastaus
EV 112/1995 vp