Valtiopaivaasia HE 134/1999

HE 134/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi

Päätökset

1. Maakaasumarkkinalaki

Vahvistettu

31.05.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
508/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Maakaasumarkkinalaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1999

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999 18
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2000 vp
Valmistunut

25.04.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2000 vp
Valmistunut

24.03.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.4.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2000 Päättynyt PTK 59/2000 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.2000 Päättynyt PTK 60/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan lakiehdotuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentista ja 6 luvun 1 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2000

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin