Valtiopaivaasia HE 134/2000

HE 134/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
923/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Palonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000 17
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/2000 vp
Valmistunut

29.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään kolme lausumaa

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2000 Päättynyt PTK 116/2000 8
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2000 Keskeytetty PTK 121/2000 2
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

Asiasanat

​​​​