Valtiopaivaasia HE 134/2008

HE 134/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
770/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Soitamo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 25
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 25
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 26
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 25
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2008 Keskeytetty PTK 96/2008 7
24.10.2008 Päättynyt PTK 98/2008 2 1
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008 18
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2008

​​​​