Valtiopaivaasia HE 135/1993

HE 135/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
879/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1993 Päättynyt PTK 97/1993 2513

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 30/1993 vp
Valmistunut

30.09.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 106/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 107/1993 2980

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993 2998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993 3142

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1993

​​​​