Valtiopaivaasia HE 135/1995

HE 135/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1715/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.1995

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1770

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1995 Päättynyt PTK 76/1995 1969

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/1995 vp
Valmistunut

05.12.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995 3258

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 122/1995 3264
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3410 6

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

​​​​