Valtiopaivaasia HE 135/1997

HE 135/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntajakolainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Kumottavat lait: 73/77 ja 303/92

Päätökset

1) Kuntajakolaki

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1196/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1197/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kuntalain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1198/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kuntajakolaki

2) Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan

3) Laki kuntalain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pihlajaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/1997 vp
Valmistunut

28.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/1997 vp
Valmistunut

30.10.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 156/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Poistettu PTK 157/1997
04.12.1997 Päättynyt PTK 160/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997