Valtiopaivaasia HE 135/1998

HE 135/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

15.12.1998

Säädöskokoelma
905/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1998 Päättynyt PTK 116/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/1998 vp
Valmistunut

10.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1998 Päättynyt PTK 142/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1998 Päättynyt PTK 143/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​