Valtiopaivaasia HE 136/1991

HE 136/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain 7 ja 9 c §:n ja valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki valtion eläkelain 7 ja 9 c §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion eläkelain 7 §:n muuttamisesta)

Vahvistettu

10.01.1992

Voimaantulo

15.01.1992

Säädöskokoelma
5/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1992

Voimaantulo

15.01.1992

Säädöskokoelma
6/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain 7 ja 9 c §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion eläkelain 7 §:n muuttamisesta)

2) Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Pp 22.10. PTK 67/1991 2098
22.10.1991 Poistettu PTK 70/1991 2242
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991 2401
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1991 Päättynyt PTK 110/1991 3706

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991 3820
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 3863 43
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 4051 18
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 4109 41

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991