Valtiopaivaasia HE 136/1995

HE 136/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vuorotteluvapaakokeilusta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1663/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1664/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1665/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuorotteluvapaakokeilusta

2) Laki työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta

3) Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.1995

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Liukkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1770

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1995 Päättynyt PTK 76/1995 1969

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/1995 vp
Valmistunut

22.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1995 Poistettu PTK 113/1995 2991
29.11.1995 SuV:aan PTK 114/1995 2997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1995 Päättynyt PTK 116/1995 3110 1
Päätös

Hyväksytty

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/1995 vp
Valmistunut

29.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3159

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1995