HE 136/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
846/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3565

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/1996 vp
Valmistunut

25.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4190

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4288

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1996

Vastaus
EV 145/1996 vp