Valtiopaivaasia HE 136/1998

HE 136/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 28 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maaseutuelinkeinolain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1174/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maaseutuelinkeinolain 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1998 Päättynyt PTK 116/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/1998 vp
Valmistunut

17.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1998 Päättynyt PTK 147/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1998 Päättynyt PTK 148/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998

​​​​