Valtiopaivaasia HE 137/1993

HE 137/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1060/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1993 Päättynyt PTK 97/1993 2513

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 32/1993 vp
Valmistunut

29.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3812

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 3932
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3977

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993