HE 137/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

21.12.1994

Säädöskokoelma
1137/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.1994 Päättynyt PTK 76/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2619

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3213

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3291

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.1994

Hyväksytyt lausumat

VaVM:n 1. ponsi