HE 137/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
943/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Korkeakouluneuvos Jäppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3565

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/1996 vp
Valmistunut

12.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1996 Päättynyt PTK 142/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4522

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4672

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

Vastaus
EV 183/1996 vp