HE 137/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
990/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Koskela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

26

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2006 vp
Valmistunut

04.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että toimenpidealoitteet TPA 6/2004 vp, TPA 21/2005 vp ja TPA 82/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2006 Keskeytetty PTK 97/2006
10.10.2006 Keskeytetty PTK 98/2006
11.10.2006 Päättynyt PTK 99/2006 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2006 Keskeytetty PTK 103/2006
20.10.2006 Päättynyt PTK 105/2006 1
Istuntopöytäkirjan sivu

38

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2006

Vastaus
EV 121/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot