Valtiopaivaasia HE 137/2014

HE 137/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä sekä takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.02.2015

Säädöskokoelma
1419/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.02.2015

Säädöskokoelma
1420/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä

2. Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sulander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 19
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 18
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 19
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 18
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2014 vp
Valmistunut

28.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 10/2014 vp
Valmistunut

08.10.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2014 Päättynyt PTK 123/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 37
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2014

​​​​