Valtiopaivaasia HE 138/1991

HE 138/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1991

Voimaantulo

01.12.1991

Säädöskokoelma
1362/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finnansneuvos Pohjola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991 2114

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/1991 vp
Valmistunut

25.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1991 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1991 Päättynyt PTK 75/1991 2446

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1991 Päättynyt PTK 77/1991 2497
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991 2567

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.1991

​​​​