Valtiopaivaasia HE 138/1992

HE 138/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

26.10.1992

Säädöskokoelma
933/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3186

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1992 Päättynyt PTK 104/1992 3208

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 34/1992 vp
Valmistunut

09.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992 3706

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992 3724
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992 3765

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1992