Valtiopaivaasia HE 138/2006

HE 138/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1062/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1063/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2006

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 27
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 26
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 28
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 28
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 9/2006 vp
Valmistunut

24.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2006 Päättynyt PTK 108/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2006 Keskeytetty PTK 110/2006 20
08.11.2006 Päättynyt PTK 111/2006 3 4-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2006