Valtiopaivaasia HE 139/1996

HE 139/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
936/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.09.1996

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996 3565

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/1996 vp
Valmistunut

29.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996 4194

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996 4297
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 4366

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1996