Valtiopaivaasia HE 139/1999

HE 139/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkoasiainhallintolaiksi

Päätökset

1. Ulkoasiainhallintolaki

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
204/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ulkoasiainhallintolaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.11.1999

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntösihteeri Rouhe

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1999 Päättynyt PTK 88/1999 12
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 9/1999 vp
Valmistunut

10.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/1999 vp
Valmistunut

03.12.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.2.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000 3
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2000 Päättynyt PTK 4/2000 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2000 Päättynyt PTK 8/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, jos valiokunnan sen 29 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon ja jos laki ei tule voimaan ennen 1 maaliskuuta 2000.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.02.2000

Vastaus
EV 1/2000 vp