Valtiopaivaasia HE 139/2004

HE 139/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
990/2004
Sopimussarja
168/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutos

Asetuksen voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1117/2004
Sopimussarja
169/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki patenttilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutos

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2004

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Tukiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2004 Päättynyt PTK 89/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/2004 vp
Valmistunut

05.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä 3 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2004 Päättynyt PTK 103/2004 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2004

​​​​