HE 14/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanedustajain vaaleista annetun lain ja kunnallisvaalilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
435/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
436/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta

2) Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

424

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

473

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/1992 vp
Valmistunut

22.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 46/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1992 Päättynyt PTK 47/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1552

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.1992 Päättynyt PTK 53/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1630

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.05.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 1