Valtiopaivaasia HE 14/1994

HE 14/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Asuntokauppalaki

Vahvistettu

23.09.1994

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
843/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.1994

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
844/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) (Uusi laki: Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, TaVM 24/1994)

Vahvistettu

23.09.1994

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
845/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Asuntokauppalaki

2) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

3) (Uusi laki: Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, TaVM 24/1994)

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.03.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

214

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.1994 Päättynyt PTK 15/1994 271

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1994 Päättynyt PTK 63/1994 2001

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2079
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2287
Huomautus

*) 2 luvun 19 § voimaan 1.9.1998 (Asetus 119/1998)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.07.1994