Valtiopaivaasia HE 14/1995

HE 14/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU HE/ETA

Päätökset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1062/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.1995

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Roman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

457

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.1995 Päättynyt PTK 21/1995 539

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/1995 vp
Valmistunut

06.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995 789

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1995 Päättynyt PTK 35/1995 799
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1995 Päättynyt PTK 36/1995 860

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1

​​​​