HE 14/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.1996

Voimaantulo

01.06.1996

Säädöskokoelma
320/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuosilomalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nordberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.03.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

977

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.1996 Päättynyt PTK 35/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1004

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 2/1996 vp
Valmistunut

16.04.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 46/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1996 Päättynyt PTK 47/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.1996 Päättynyt PTK 49/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1287

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1307

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.05.1996

Vastaus
EV 36/1996 vp