HE 14/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle väestökirjanpidon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki väestötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
615/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rekisterihallintolain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
616/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki nimilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
617/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
618/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
614/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki väestötietolain muuttamisesta

2) Laki rekisterihallintolain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

3) Laki nimilain muuttamisesta

4) Laki avioliittolain muuttamisesta

5) Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.03.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/1998 vp
Valmistunut

27.05.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 71/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1998 Päättynyt PTK 73/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1998 Keskeytynyt PTK 79/1998
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1998

Vastaus
EV 48/1998 vp