Valtiopaivaasia HE 14/2002

HE 14/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
391/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
392/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.03.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.03.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2002 Päättynyt PTK 24/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2002 vp
Valmistunut

18.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.4.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2002 Päättynyt PTK 46/2002 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​