Valtiopaivaasia HE 14/2004

HE 14/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
783/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
784/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
785/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki konkurssilain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
786/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
787/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulosottolain 4 luvun 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
788/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
789/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perintökaaren muuttamisesta

2. Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta

3. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

4. Laki konkurssilain muuttamisesta

5. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

6. Laki ulosottolain 4 luvun 3 a §:n muuttamisesta

7. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.02.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.2004 Päättynyt PTK 18/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2004 vp
Valmistunut

10.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2004 Keskeytetty PTK 76/2004 4
17.06.2004 Päättynyt PTK 77/2004 2 3, 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2004