Valtiopaivaasia HE 14/2006

HE 14/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
880/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.03.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006 10
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2006 vp
Valmistunut

12.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 31
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2006 Päättynyt PTK 88/2006 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.2006

​​​​