HE 14/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
381/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2009 Poistettu PTK 18/2009
05.03.2009 Päättynyt PTK 19/2009
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2009 vp
Valmistunut

05.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.2009 Keskeytetty PTK 50/2009
12.05.2009 Päättynyt PTK 51/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2009 Päättynyt PTK 53/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2009

Vastaus
EV 57/2009 vp