Valtiopaivaasia HE 14/2014

HE 14/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vesikulkuneuvorekisteristä

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
424/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
425/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
426/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
427/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
428/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
429/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
430/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
431/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
432/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
433/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vesikulkuneuvorekisteristä

2. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

3. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

5. Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta

6. Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

7. Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta

8. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

9. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

10. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.2014

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.2014 Päättynyt PTK 30/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 4/2014 vp
Valmistunut

13.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 3 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2014 Päättynyt PTK 52/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2014 Päättynyt PTK 54/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2014