HE 140/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
927/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3208

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1992 Päättynyt PTK 106/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3253

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/1992 vp
Valmistunut

25.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 118/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 120/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3604

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1992 Päättynyt PTK 122/1992 6-9
Istuntopöytäkirjan sivu

3621

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.1992

Asiasanat