Valtiopaivaasia HE 140/1996

HE 140/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
159/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.09.1996

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Metsäneuvos Paloniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996 3567

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 15/1996 vp
Valmistunut

08.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996 4473

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1996 Päättynyt PTK 142/1996 4521
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4671

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

Asiasanat

​​​​