Valtiopaivaasia HE 140/1999

HE 140/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista

Päätökset

1. Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1353/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.11.1999

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Pirttimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1999 Päättynyt PTK 88/1999 13
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/1999 vp
Valmistunut

04.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 20/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 7.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999 23
07.12.1999 Päättynyt PTK 113/1999 2
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1999 Poistettu PTK 123/1999 8
10.12.1999 Päättynyt PTK 125/1999 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, jos valiokunnan sen 2 §:n 4 momentista sekä hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeiden johdosta 20, 22 ja 24 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1999