Valtiopaivaasia HE 140/2007

HE 140/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Siviilipalveluslaki

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1446/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1447/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1448/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1449/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1450/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1451/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1452/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1453/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1454/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1455/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1456/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1457/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1458/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1459/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1460/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Siviilipalveluslaki

2. Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta

3. Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

4. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

5. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

6. Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

7. Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

8. Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta

9. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta

11. Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta

12. Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta

13. Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.10.2007

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Douglas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2007 Keskeytetty PTK 73/2007 17
07.11.2007 Päättynyt PTK 74/2007 2 2
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 9/2007 vp
Valmistunut

30.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät 2., 4. ja 7. -15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen sisältyvät 1., 3., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 117/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2007 vp
Valmistunut

21.11.2007

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2007 vp
Valmistunut

20.11.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2007 Keskeytetty PTK 91/2007 1
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 4 21-32
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2007 Keskeytetty PTK 95/2007 23
12.12.2007 Päättynyt PTK 96/2007 4 4-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 21 §:n 5 momentista, 65 §:n 2 momentista ja 76 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot