Valtiopaivaasia HE 140/2011

HE 140/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.11.2012

Säädöskokoelma
395/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työturvallisuuslain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.11.2012

Säädöskokoelma
396/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.11.2012

Säädöskokoelma
397/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.11.2012

Säädöskokoelma
398/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella

2. Laki työturvallisuuslain 48 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

4. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.12.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Andersin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.12.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2011 Päättynyt PTK 89/2011 5
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 2/2012 vp
Valmistunut

23.02.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7, 8 § ja 11 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.2012 Poistettu PTK 17/2012 3
06.03.2012 Keskeytetty PTK 18/2012 3
09.03.2012 Päättynyt PTK 21/2012 2 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2012 Päättynyt PTK 22/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.03.2012

Vastaus
EV 6/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin