Valtiopaivaasia HE 141/1993

HE 141/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi leimaverolain muuttamisesta sekä verotuslain 131 §:n, perintö- ja lahjaverolain 65 §:n ja liikevaihtoverolain 134 §:n 2 momentin kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1080/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki verotuslain 131 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1081/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki perintö- ja lahjaverolain 65 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1082/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki liikevaihtoverolain 134 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1083/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

2) Laki verotuslain 131 §:n kumoamisesta

3) Laki perintö- ja lahjaverolain 65 §:n kumoamisesta

4) Laki liikevaihtoverolain 134 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1993 Päättynyt PTK 95/1993 2478
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/1993 vp
Valmistunut

02.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3990

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993 3994
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993 4050

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

​​​​