Valtiopaivaasia HE 141/1998

HE 141/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
912/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
913/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
914/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
915/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
916/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
917/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
918/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3) Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

5) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

6) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

7) Laki vammaistukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1998 Päättynyt PTK 116/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1998 vp
Valmistunut

13.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1998 Päättynyt PTK 147/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1998 Keskeytynyt PTK 148/1998
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998 3, 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998 2, 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​