Valtiopaivaasia HE 141/2002

HE 141/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Ajoneuvolaki

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1090/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1091/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1092/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1093/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1102/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1094/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1095/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1096/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1097/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki ympäristönsuojelulain 13 ja 116 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1100/2002
Päätös

Hyväksytty

11. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1098/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1099/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1101/2002
Päätös

Hyväksytty

14. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1103/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ajoneuvolaki

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

3. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

4. Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

6. Laki rikoslain muuttamisesta

7. Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

8. Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

9. Laki autoverolain muuttamisesta

10. Laki ympäristönsuojelulain 13 ja 116 §:n muuttamisesta

11. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

12. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

13. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

14. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lampinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 23
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 23
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002 23
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 19/2002 vp
Valmistunut

21.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 3, 4, 10, 13 ja 14 hyväksytään muuttamattomina, että lakiehdotukset 1, 2, 5-9, 11 ja 12 hyväksytään muutettuina, että toimenpidealoite TPA 156/2002 vp hylätään sekä että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 40/2002 vp
Valmistunut

23.10.2002

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 18/2002 vp
Valmistunut

17.10.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002 18
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1., 2. ja 5. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan - 1. lakiehdotuksen 41 §:n 3 momentista, 58 §:n 1 momentista, 60 §:n 3 momentista, 66 §:n 1 momentista, 71 §:stä, 73 §:stä, 82 §:stä, 85 §:n 1 momentista, 89 §:n 4 momentista, 92 §:stä, 96 §:n 2 momentin 7 ja 10 kohdasta, - 2. lakiehdotuksen 92 §:n 1 ja 2 momentista, 107 §:stä, sekä - 5. lakiehdotuksen 2 §:n 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot